1 Bedroom XL suite

ห้อง 1 Bedroom XL suite เป็นห้องที่มีความพิเศษตรงที่ทุกๆห้องนั้นหันหน้าออกทะเล ทำให้สามารถชมวิวพระอาทิตย์ตกเย็นได้เลยจากระเบียงส่วนตัวที่จัดสรรไว้เพื่อนั่งรับลมชมวิวทะเลโดยเฉพาะ ห้องประเภทนี้มีขนาด 72 ตารางเมตร โดยมีการกั้นห้องระหว่างห้องนอน และ ส่วนครัว ที่ทานอาหาร และห้องน้ำ เพื่อเพิ่มความส่วนตัวในการใช้สอยพื้นที่ให้ได้หลากหลายตามความต้องการได้อย่างลงตัว